HANDAI takuu

Yleiset HANDAI-takuuehdot
HANDAI tuotteilla on 12 kuukauden takuu, joka kattaa materiaali- ja/tai valmistusvirheestä johtuvat tuotteen rikkoontumiset. Takuutodistuksena toimii laitteen ostokuitti.

Takuu ei kata:
Normaalia kulumista
Väärästä käytöstä johtuvia rikkoontumisia
Huollon / kunnossapidon / puhdistuksen puutteesta aiheutuneita rikkoontumisia
Vieraiden esineiden, aineiden tai onnettomuustapauksien vahinkoja
Tuotteen turvalaitteiden, rakenteen ja/tai osien muokkauksesta tai poistosta johtuvia vaurioita
Takuu ei ole voimassa, mikäli joku muu kuin jälleenmyyjän valtuuttama huoltoliike on korjannut laitetta.

Pitääksesi takuun voimassa, on tuote ja ostokuitti esitettävä jälleenmyyjälle tai valtuutettuun huoltoliikkeeseen viimeistään 2 kuukautta vian toteamisen jälkeen.

Lahjakortti